Welcome to SYSTEM

 

Dear Customers

I try to prepare your orders as soon as possible, without compromising the quality of packing your parts. I always try to pack and secure parts so that they are delivered safely, free from damage, and all this for your satisfaction. I invite new and regular customers to buy in my store. Along with the order, you always get a list of ordered parts, which I check before packing to eliminate mistakes, remember that I am only human and sometimes there may be some mistakes in the order. Please contact me immediately, we will find a solution to every problem. The list you will receive will also make it easier for you to check whether you have received what you ordered. I also invite you to leave the feedbacks for the purchase.

SHIPPING

I focus on quality and speed, from Monday to Friday I often send parcels on the same day when orders were placed until noon or we send parcels the next day (sometimes due to a large number of orders in one day, the shipping time may be extended to a maximum of 2 working days).

Order additional + PLN 2,50 (cost related to the next transaction PayPal/Stripe, not for shipping)
and additional amount if the orders total more than weight or dimensions.
 

I send parcels by Polish Post

PRICES      TRACKING

PARTS CONDITION

NEW

  - They come only from new sets, never used, bought by me personally. 

- Minifigures never assembled, packed in a zip bag

USED

I do not separate into "like new" only in good condition, I try to segregate and choose parts in good condition so that the customers are satisfied.

- Minifigures assembled, In very good condition, packed in a zip bag

ACCEPTABLE

 I also have Acceptable parts that may have many signs of use, possible dents or scratches, discoloration, remember this. Not all parts admitted by me have been described. According to my recognition, they are still suitable for use.

 

I work from Monday to Friday, sometimes on Saturday. Orders placed on Friday afternoon I will send will be on Monday 


You have questions, please contact us

General Terms:
1. I run a legally operating company entered in the Business Activity Register. I issue a VAT invoice for each purchase, which will be sent to the Buyer in an electronic version by e-mail via BrickOwl or will be attached to the purchase.
2. I support the following payment methods: PayPal; Stripe
3. We wait 5 days for payment for the order, after which the purchase will be canceled.
4. It is not possible to collect the purchased goods in person.
5. A tracking number is attached to each order. I am asking the Consumer to track his parcel on the courier company's website(Polish Post).
6. Shipping time: up to 2 business days, the Seller reserves the right to extend the shipping time due to the receipt of a large number of orders in a short time, lack of goods or random reasons. I don't work on weekends and public holidays.
7. IMPORTANT !!! If the Buyer does not collect his parcel within the prescribed period from a parcel locker or a collection point, he will be charged for returning the parcel to the seller, in accordance with the price list in the store. The buyer will be informed about the situation, which will be treated as the return of the goods and withdrawal from the contract.
8. The Seller is not responsible for the courier company. All complaints regarding the behavior of the courier, lack of contact by the courier, method of delivery of the package, damage to the shipment, the buyer shall report to the courier company.
9. The buyer has the right to withdraw from the contract within 14 working days. The consumer is obliged to return the goods to the seller no later than 14 days from the date on which he withdrew from the contract. The buyer bears the costs of returning the goods.
10. The consumer is liable for a decrease in the value of the item as a result of using it in a way that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods. This means that the buyer has the right to evaluate and check the goods, but only in the way that he could do it in a stationary store (i.e. check its completeness or technical parameters). The consumer cannot use the goods normally, otherwise, by withdrawing from the contract, he may be charged with additional costs due to the reduction of its value.
11. The Seller reserves the right to withdraw from the contract within 7 days from the date of purchase for possible reasons: unavailability of the goods, damage to the goods, system failure, incorrectly placed auction, as well as for other independent reasons. The Seller will inform the Buyer about the situation and will refund the money.
12. By placing an order, you accept the provisions of these regulations.


Thank you for watching 

I wish you successful shopping

Owner:
Andrzej Górski SYSTEM
ul. Kopernika 22/4
83-330 Żukowo
Poland/Polska
TAX ID/NIP: PL 5891935320

--------------------------------------------------------------------------

Drodzy Klienci

Zawsze staram się jak najszybciej przygotować wasze zamówienia, nie obniżając jakości pakowania waszych nowo zakupionych części. Staram się również zapakować części, zabezpieczając je tak by zostały dostarczone bezpiecznie, wolne od uszkodzeń, a to wszystko dlatego byście byli zadowoleni z zakupu. Zapraszam serdecznie nowych jak i stałych klientów do zakupu w moim sklepie, wraz z nim zawsze otrzymujesz listę zamówionych części (fakturę VAT na e-mail), z którą sprawdzam przygotowane części przed zapakowaniem by wyeliminować błędy, pamiętaj że jestem tylko człowiekiem i czasem może się zdarzyć jakiś błąd. W przypadku błędu, proszę o niezwłoczny kontakt, znajdziemy rozwiązanie dla każdego problemu. Lista którą otrzymasz na pewno także ułatwi Tobie sprawdzenie czy otrzymałeś to co zamówiłeś. Zapraszam również do pozostawienia opinii (feedback) za zakup.

 

Życzę udanych zakupów

 

WYSYŁKA
Koncentruję się na szybkości, od poniedziałku do piątku,staram się wysyłać przesyłki tego samego dnia, gdy zamówienie złożone jest do południa. Normalny czas wysyłki - 1 dzień roboczy od zakupu (czasem przez dużą ilością zamówień jednego dnia, czas wysyłki może zostać wydłużony do maksymalnie 2 dni roboczych).


Zamówienie dodatkowe + 2,50 zł (koszty związane z kolejną transakcją PayPal/Stripe, a nie koszty wysyłki) + dodatkowa kwota, jeśli suma zamówień przekracza wagę lub wymiary przesyłki opłaconej wcześniej.

Wysyłam przesyłki za pośrednictwem InPost

CENNIK     

Ceny zawierają wszystkie opłaty związane z transakcją i kosztami materiałów do pakowana

 

KONDYCJA KLOCKÓW

NOWE
- Pochodzą tylko z nowych zestawów,

-  Minifigurki nigdy nie były zbudowane, zapakowane w woreczek strunowy

UŻYWANE
Nie dzielę części na "jak nowy" tylko w dobrym stanie, staram się segregować i dobrać części tak aby klienci byli zadowoleni.

- Minifigurki zbudowane, w bardzo dobrym stanie, zapakowane w woreczek strunowy

DO PRZYJĘCIA (Acceptable)
Posiadam również części, które mogą mieć wiele oznak używania, możliwe wgniecenia lub zadrapania czy przebarwienia, pamiętaj o tym. Nie wszystkie części wystawione przeze mnie zostały opisane. Zgodnie z moim uznaniem, nadal nadają się do użytku.

 

METODY PŁATNOŚCI 

-Przelewy 24

-PAYPAL

-Kartą ( w walucie EURO )

-Przelew krajowy (Realizacja zamówienia po otrzymaniu wpłaty na koncie. Gdy nie odnotuje wpłaty w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane)


Masz pytania, skontaktuj się z mną.

 

REGULAMIN 
1.    Prowadzę legalnie działającą firmą wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej.  Do każdego zakupu wystawiam fakturę VAT, która zostanie wysłana Kupującemu w wersji elektronicznej na maila za pośrednictwem BrickOwl lub zostanie dołączona do zakup.
2.    Obsługuję następujące formy płatności: PayPal ; Stripe; Przelewy24 ; przelew na konto
3.    Na wpłate za zamóweinie czekamy 5 dni, po tym czasie zakup zostanie anulowany. 
4.     Brak możliwości odbioru osobistego zakupionego towaru. 
5.    Do kazdego zamówienia zostaje dołączony nr śledzenia przesyłki. Proszę Konsumęta o śledzenie swojej przesyłki na stronie firmy kurierskiej.
6.    Czas wysyłki: do 2 dni roboczych, Sprzedawca zastrzega sobie wydłużenie czasu wysyłki z powodu otrzymania dużej ilości zamówieniń w krótkim czasie, braku towaru lub przyczyn losowych. Nie pracuje w weekendy i święta.
7.    WAŻNE!!! Jeżeli Kupujący nie odbierze swojej przesyłki  w wyznaczonym terminie z paczkomatu lub punktu odbioru, zostanie on obciążony kosztami za zwrot przesyłki do sprzedawcy, zgodnie z cennikiem w sklepie.  Kupujący zostanie poinformowany o  o zaistniałej sytuacji, która zostanie potraktowana jako zwrot towaru i odstąpienie od umowy.
8.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za firmę kurierską. Wszelkie reklamacje dotyczące zachowania kuriera, braku kontaktu ze strony kuriera, sposobu dostarczenia paczki, uszkodzenia przesyłki, kupujący zgłasza do firmy kurierskiej.
9.    Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni roboczych. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. 
10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
11.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia zakupu z możliwych przyczyn: brak dostępności towaru, uszkodzenia towaru, awarii systemu, błędnie wystawionej aukcji, jak również z innych niezależnych przyczyn. O zaistniałej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego i dokona zwrotu pieniędzy.
12.    Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 

Recently Listed

Most Viewed

Bestselling